Velkommen til Hornstrup kirke

Det sker i Hornstrup….

Forår 2024

24. april: Kl. 19.30 Aften-onsdagscafé: “At vælge livet”
8. maj: Kl.14.00 Onsdagscafé: “Quiz & Brætspil”
16. maj: Kl. 19.30 Forårskoncert med Hornstrup Sognekor
22. maj: Kl. 14.00 Onsdagscafé
1. juni: Fælles sogneudflugt for Hornstrup og Grejs
5. juni: Kl. 14.00 Onsdagscaféen tager på udflugt
16. juni: Kl. 16.00 Friluftsgudstjeneste med efterfølgende Underholdning, Grill & Fællesspisning

Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2024
i Hornstrup sogn
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden –
Stil op til menighedsrådsvalg 2024 i Hornstrup

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.
Ud over aktiviteterne, og det at være en repræsentant for menigheden, er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd:
Den 14. maj kl. 19.00 i Hornstrup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle

Forårskoncert

Torsdag den 16. maj kl. 19.30 i Hornstrup Sognegård
Forårskoncert med Hornstrup Sognekor

Onsdagscafé i Hornstrup Sognegård – Forår 2024

.. Onsdag den 24. april NB!: Kl. 1930 Foredrag. “At vælge livet”
Søren Long Erdmann Frantzen fortæller om Søren Kierkegaards indflydelse på Benny Andersens forfatterskab.

Benny Andersen var en af vores mest folkekære forfattere, som mange børn kender fra Snøvsen-bøgerne, og hvis digte og sange vi voksne fornøjer os med at læse og synge.

I foredraget vil Søren vise, at der bag alt det fornøjelige ligger en menneskeopfattelse, der er dybt inspireret af Søren Kierkegaard. Ja, faktisk kan Svantes viser læses som én lang symfoni over Kierkegaards ”Enten-Eller”, hvor Svante udvikler sig fra spidsborger over æstetiker og til etiker.

I foredraget skal vi også se på de to forfatteres opfattelse af kristendommen og finde ud af, hvorfor både Svantes viser og Benny Andersens øvrige digte skal læses som et fuldstændigt opgør med Kierkegaards kristne livssyn.

Foredraget krydres naturligvis med, at vi sammen synger Benny Andersens dejlige sange fra Højskolesangbogen.

Kom og vær med til en spændende aften i Hornstrup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle. 
Foredrag, kaffe og kage koster 25 kr.

.. Onsdag den 8. maj QUIZ og Brætspil

.. Onsdag den 22. maj Onsdagscafé

.. Onsdag den 5. juni Udflugt Programmet kommer…..


Yderligere information kan fås hos Anne Mette Ramsgaard Johansen, tlf. 2082 4832 / e-mail: anmj@km.dk
Kaffe og kage koster kr. 25,- de onsdage, hvor der er foredrag, ellers er det gratis

Babysalmesang i Hornstrup kirke 2024

Babysalmesang i Hornstrup Kirke foregår på torsdage kl. 9.30
Babysalmesang i Hornstrup Kirke for alle babyer og deres far, mor eller bedsteforældre.

Forårets Babysalmesang er nu afsluttet.
Et nyt hold starter til efteråret.


Vi synger børnevenlige salmer og børnesange, mens der bliver
vugget, danset, spillet babyballonfodbold, pustet sæbebobler og meget mere.
Vi mødes i kirken.
Selve babysalmesangen varer ca. 40 min.,
og derefter er der kaffe, the, brød, frugt og hyggesnak i sognegården.

Husk dyne til barnet og varme sokker til den voksne.

Prisen for babysalmesang er 150 for 12 gange.

Ved spørgsmål og andet kontakt:
sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen på
tlf. 20 82 48 32
eller
mail anmj@km.dk.

Hanne Kold Jørgensen, Mette Faber og
Anne Mette Ramsgaard Johansen


Det sker også i Hornstrup kirke…

Hornstrup Sognekor

Mandage kl. 19.00 – 21.00

Hornstrup Sognekor opstod som et lille, midlertidigt Jubilæums-kor i forbindelse med Hornstrup kirkes 875-års jubilæum.

Koret, der bestod af sangglade folk fra sognet, medvirkede ved jubilæumsgudstjenesten, og på opfordring fortsatte koret så bagefter som Hornstrup Sognekor.

Koret synger et blandet repertoire med hovedvægt på 3-4-stemmige
både danske og udenlandske – men dog oftest dansksprogede – sange, salmer og mindre korværker.

Sognekoret øver
hver mandag kl. 19.00 – 21.00
i sognegården.

Alle er velkomne.
Eneste adgangskrav er en lyst til at synge sammen med os

…og du kan roligt ta´ naboen med!

Onsdags-café

Onsdagscafé
Vi mødes i Sognegården,
Hornstrup Kirkebyvej 64
kl. 14-16 på onsdage i ulige uger.

Vi vil rigtig gerne indbyde alle til onsdagscafé i Hornstrup hver anden onsdag. Her kan I høre forskellige foredrag, tage med på udflugter, spille banko, brætspil og quizze, drikke kaffe, te og spise kage, få en snak om de små og store ting i livet, synge og lave håndarbejde.

Kaffe og kage koster 25,- kr. de onsdage, hvor der er foredrag eller lignende
– ellers er det gratis.

Yderligere information kan fås hos:
Anne Mette Ramsgaard Johansensen,
tlf. 2082 4832

Babysalmesang

Babyprocenten er stigende i vores sogn, og derfor tilbyder vi igen babysalmesang i Hornstrup Kirke for alle babyer og deres far, mor eller bedsteforældre.

Vi synger børnevenlige salmer og børnesange, mens der bliver vugget, danset, spillet babyballonfodbold, pustet sæbebobler og meget mere.

Vi mødes i kirken.
Selve babysalmesangen varer ca. 40 min., og derefter er der kaffe, the, brød, frugt og hyggesnak i sognegården.
Tag gerne din mødregruppe med og giv jeres børn en musikalsk start på livet.
Husk dyne til barnet og varme sokker til den voksne.

Tilmelding til sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen på
tlf.: 20 82 48 32 eller
mail: anmj@km.dk.

Vi glæder os til at se jer…. 

Hanne Kold Jørgensen, Mette Faber og Anne Mette Ramsgaard Johansen