Velkommen til Hornstrup kirke

SPIS & SYNG

Torsdag den 1. september kl. 18.00 i Hornstrup Sognegård
”Spis og syng i Hornstrup”

Denne aften indbyder vi alle, der har lyst til en fælles hyggeaften, hvor vi spiser og synger sammen i sognegården i Hornstrup. Vi begynder aftenen med en sang, og herefter spiser vi sammen. Efter maden vil der være fællessang og snak om efterårssangene i højskolesangbogen fra 2020. Vi taler og synger både om nye og gamle sange, og som altid vil der også være plads til ønsker. Efter sangen slutter vi af med kaffe og kage.

Arrangementet foregår i Hornstrup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle og koster kr. 100,-

Tilmelding til:
Anne Mette Ramsgaard Johansen
tlf.: 20824832
Mail: anmj@km.dk

HØSTGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE MARKED OG FROKOST

Søndag den 18. september kl. 10.30 i Hornstrup Kirke

Kom og vær med til familiehøstgudstjeneste i Hornstrup Kirke, der i dagens anledning vil være pyntet med efterårets blomster og farver. Efter gudstjenesten vil der være frokost, vafler og høstmarked, som vil foregå i sognegårdshaven, hvis vejret er godt.

Alle, der har lyst, opfordres til at medbringe en kurv med frugt, blomster fra haven, grønsager, saft, syltetøj, brød m.m. Kurven bæres ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse og vil efterfølgende blive solgt på høstmarkedet. Pengene fra markedet vil gå til Kirkens Korshærs store arbejde i Vejle.

Kom og vær med til en hyggelig formiddag.   

Frokost og kaffe koster kr. 25 for voksne og er gratis for børn

VI SYNGER SOLEN NED

Søndag den 25. september kl. 18.30 i Hornstrup Kirke

I en del år har vi ”sunget solen ned” efter en aftengudstjeneste i Hornstrup Kirke, og det gør vi igen i år.
Efter en kort gudstjeneste går vi ud på kirkegården, hvor vi synger lidt sange og salmer, mens vi forhåbentlig ser solen gå ned bag træerne i horisonten.

Kom og vær med til en dejlig stund uden for Hornstrup Kirke

BLIND MED ET BRAG

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.30 i Hornstrup Sognegård Sogneaften
med Simon Bendfeldt – ”BLIND MED ET BRAG – Om at være i livet, når det slår kolbøtter” 

Med afsæt i bogen BLIND MED ET BRAG er der fokus på, hvordan vi opnår et godt liv. Her tager Simon Bendfeldt os med på sin rejse fra en udsendelse til Balkan som dansk FN-soldat og videre over en landmineulykke i Danmark til sit nuværende virke som coach. I dag har han et særligt skarpt blik på mennesker, der er ramt af livets barskere sider.

Simon Bendfeldts udsendelse som soldat og senere mineulykke rejste en række eksistentielle spørgsmål, som han siden har søgt svar på. Under foredraget stiller han skarpt på, hvad der giver livet mening og fylde. Ikke bare for ham som blind, men for os alle. En af pointerne er, at vi skal se ud og kæmpe for noget, der er større end os selv. 

“Livet er som en dans, hvor vi ikke kender den næste tone i det stykke musik, vi danser til. Derfor er det bedre at blive en god danser end at lære koreografien til et bestemt stykke musik”.

Kom og vær med til en spændende aften og tag gerne naboen med. 

Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.

Foredrag inkl. kaffe og kage koster 25 kr.

MINDFULNESS – TERAPI ELLER RELIGION

Onsdag den 26. oktober kl. 14.00 i Hornstrup Sognegård
Sogneeftermiddag med sognepræst Tove Bjørn Jensen – ”Mindfulness – terapi eller religion?”

Mindfulness er på få år gået hen og blevet den nye foretrukne terapiform for stressede danskere. Store firmaer betaler for at sende de ansatte på kursus i meditation og nærvær, og jobcentrene bruger mindfulness til at få sygemeldte hurtigere tilbage på arbejde igen. Men er mindfulness virkeligt en ”neutral” terapiform, som tilhængerne hævder, eller er det buddhisme og hinduisme ind af ”bagdøren”? Og er det ikke naivt at hævde, at man kan løse alvorlige problemer som stress og psykisk sygdom blot ved at lære mennesker at tænke anderledes? Foredragsholderen, der selv har været igennem et mindfulness-forløb, vil i foredraget komme ind på styrker og svagheder ved mindfulness, og også komme omkring de kristne alternativer som f.eks. ”Christfulness”, der er opstået i kølvandet på mindfulnessbølgen.

Arrangementet foregår i Sognegården i Hornstrup, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle.

Foredrag inkl. kaffe og kage koster 25 kr.

FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag den 30. oktober kl. 13.30 i Hornstrup Kirke
Familiegudstjeneste – BUSK og Halloween

Kom og vær med til BUSK-familiegudstjeneste i Hornstrup Kirke. BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke, og denne søndag eftermiddag vil gudstjenesten handle om Halloween og om trolde. Efter gudstjenesten vil der være boller og kakao i sognegården, hvor alle er velkomne. 

Kom og vær med til en lidt uhyggelig eftermiddag.   
Boller og kakao er gratis.

EFTERÅRSKONCERT

Mandag den 31. oktober kl. 19.30 i Hornstrup Kirke
Efterårskoncert med Hornstrup Sognekor og organist og trompetist Martin Kjær Killie

Denne aften skal vi høre Hornstrup Sognekor synge deres efterårsrepertoire. Martin Kjær Killie har dette efterår været korets akkompagnatør, og han vil give os en musikalsk smagsprøve på det instrument, som han er uddannet med fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, nemlig trompeten. 

Efter koncerten vil der være kaffe og kage i sognegården, og hele arrangementet koster kr. 25,- for voksne og er gratis for børn.
Koncerten i kirken er gratis.

Så kom og vær med til en dejlig koncert, hvor tilhørerne også får rørt sangstemmerne undervejs i Hornstrup Kirke, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg i Grejs og Hornstrup

Menighedsrådene er kirkernes ledelse, og vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke. Der er valg til begge menighedsråd hvert andet år, og nu er det tid igen.  

Det er din chance for at få indflydelse på din kirke.
Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd den 20. september kl. 19.00

I Grejs Sogn: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle

I Hornstrup Sogn: Hornstrup Sognegård, Kirkebyvej 64, 7100 Vejle

KOM TIL VALGFORSAMLING OG BLIV KANDIDAT
Menighedsrådet indbyder en offentlig valgforsamling, hvor der skal vælges 5 personer til Hornstrup Menighedsråd og 6 personer til Grejs Menighedsråd.

På valgforsamlingen kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget, og hvis der kun indleveres én liste, er de opstillede kandidater automatisk valgt

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 22. november 2022.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraad.dk eller på www.km.dk.
Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 1. november 2022 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet.
Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget.
Find detaljerne på Menighedsrådsvalg 2022 – km.dk

Drop-in dåb 2022


Kom ind fra gaden og bliv døbt i Folkekirken!
For 4. gang i Vejle Provsti afholder vi Drop in-dåb:

  • Fik du ikke lige døbt dine børn, da de var små?
  • Har du måtte sige nej til at være fadder, fordi du ikke selv er døbt?
  • Vil du gerne døbes, men har ikke lige fået gjort noget ved det?
  • Har du lyst til at være medlem af Folkekirken

Grib muligheden og drop ind og bliv døbt i Mølholm Kirke, Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle
 4.november 2022 i tidsrummet mellem 16.00 og 18.00

Se mere her…


Det sker i Hornstrup kirke…

Arrangementer

Hornstrup sognekor

Mandage kl. 19.00 – 21.00
Vi er nu igen startet efter en dejlig sommerferie.

Kom og vær med

Se mere…

Sogneaften

Valg til menighedsråd 2022

Valg til menighedsråd i Hornstrup afholdes den 20. september 2022.

Kom og støt op om Hornstrup Menighedsråds arbejde i sognet.

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben
mødes på onsdage i ulige uger i
Sognegården, Hornstrup Kirkebyvej 64
Onsdagsklubben er et hyggeligt, socialt fællesskab med sang, snak, kaffe og kage.
Se mere…
Vi holder i øjeblikket sommerferie
Efter sommer mødes vi igen.
Første gang:

Babysalmesang

Babysalmesang i Hornstrup Kirke begynder igen til september 2022. 

Alle babyer er velkomne sammen med deres far, mor eller bedsteforældre.

Tilmelding til sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen på tlf. 20 82 48 32 eller mail anmj@km.dk.

Vi glæder os til at se jer…. 

Se mere…