Velkommen til Hornstrup kirke

Friluftsgudstjeneste i Skyttehushaven 2. pinsedag

Fælles 2. pinsedags friluftgudstjeneste
Mandag den 6. juni kl. 14.00 i Skyttehushaven i Vejle

I efterhånden en del år har mange af provstiets sogne holdt en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
De fleste år har denne gudstjeneste været i haven ved Skyttehuset, og det bliver den også i år.
Prædikant i år er Mads Djernes fra Nørremarkskirken, og i år medvirker Vejle Musikskole samt kor
under ledelse af Mathias Geiger fra Sct. Johannes Kirke.
Alle opfordres til at medbringe en ”kaffekurv” samt et tæppe, og der vil være mulighed for at købe øl og sodavand i kiosken.
Igen i år vil der være mulighed for at deltage i en morgenpilgrimsvandring kl. 7.00 på 8-10 km. Man skal være godt gående.
Turen begynder og slutter ved Skyttehuset.
Tilmelding senest den 3. juni til sognepræst Dorthe Rask Jensen, tlf: 75 82 83 83

Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i skøn natur i
Skyttehushaven, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle

Se mere…

Tour de Vejle…


VEJLE PROVSTIS TOUR DE FRANCE-ARRANGEMENT
TOUR DE VEJLE
SØNDAG DEN 19. JUNI 2022 KL. 12.30-18.30
Eftermiddagen vil byde på to uafhængige arrangementer
man er velkommen til at deltage i det ene af dem eller begge!

Kl. 12.30 i Vor Frelsers Kirke
Cykelfilosofisk foredrag ved Søren Fauth

Kl. 14.00 fra Vor Frelsers Kirke
Mød præsterne på hjul! Social Ride med cyklende præster
og fortællinger fra landevejene ved Peter Meinert

Se mere…

Børnesommerlejr på Skaastrup Strand 2022

KFUM og KFUK holder børnesommerlejr på Skaastrup Strand
Søndag den 31. juli til onsdag den 3. august 2022

Se mere…

Drop-in dåb 2022


Kom ind fra gaden og bliv døbt i Folkekirken!
For 4. gang i Vejle Provsti afholder vi Drop in-dåb:

  • Fik du ikke lige døbt dine børn, da de var små?
  • Har du måtte sige nej til at være fadder, fordi du ikke selv er døbt?
  • Vil du gerne døbes, men har ikke lige fået gjort noget ved det?
  • Har du lyst til at være medlem af Folkekirken

Grib muligheden og drop ind og bliv døbt i Mølholm Kirke, Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle
 4.november 2022 i tidsrummet mellem 16.00 og 18.00

Se mere her…

Konfirmation i Hornstrup kirke forår 2023

Skal du gå til præst eller konfirmeres i Hornstrup kirke til næste forår 2023?

Vi mødes første gang til en gudstjeneste for dig og din familie og alle de andre, der skal til at gå til præst. Det er i Hornstrup kirke den 28. august kl. 10.30.
Efter gudstjenesten hygger vi os med ”lidt godt”, og derefter vil jeg kort fortælle om hvad konfirmation er, hvad vi skal lave i løbet af året. Her er der også mulighed for at stille spørgsmål.

Konfirmandforberedelse for konfirmander, der gerne vil konfirmeres i Hornstrup, er endnu ikke fastlagt, da det afhænger af antallet af konfirmander.

I Hornstrup kirke er der konfirmation St. Bededag fredag d. 5. maj 2023 kl. 10.30.
Kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål mm.

Jeg glæder mig til at se jer efter sommerferien til gudstjenesten og infomøde.


Mange venlige hilsener

sognepræst i Grejs-Hornstrup Pastorat

Anne Mette Ramsgaard Johansen
tlf.: 20824832
Mail: anmj@km.dk


Det sker i maj og juni…

Arrangementer

Sogneudflugt til Ribe
Torsdag den 26. maj kl. 8.00
til ca. 17.00

Årets sogneudflugt går til Danmarks ældste by Ribe.
Da det er Kr. Himmelfartsdag, vil vi holde en kort gudstjeneste i Hornstrup Kirke kl. 8.00, inden vi drager afsted på sogneudflugt.
Undervejs til Ribe vil vi drikke formiddagskaffe i smukke naturomgivelser, og frokosten vil vi indtage i Ribe på en af byens gode spisesteder.

Formiddagen byder på rundvisning i Ribe, og efter frokost vil vi besøge Domkirken, og de friske kan komme en tur i Domkirkens tårn.

Vi mødes i Hornstrup Kirke kl. 8.00 til gudstjeneste, og herefter tager vi af sted.

Udflugten koster kr. 250,- inkl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding til Hanne Kold Jørgensen
mail: tilhannekold@gmail.com
eller
tlf.: 28 11 10 41
inden den 20. maj.

Hornstrup sognekor

Mandage kl. 19.15 – 21.15
.. 9. maj
.. 16. ma
j
.. 23. maj

Forårs-/ sommerkoncert
Hornstrup kirke
Mandag den 30 maj kl. 19.30

Sognekoret medvirker ved Friluftsgudstjeneste i Hornstrup Kirke
søndag den 12. juni kl. 16.00

Se mere…

Sogneaften

Foredrag om Ribe
Torsdag den 28. april kl. 19.30
Sognegården

Forud for den årlige sogneudflugt, der i år går til denne skønne domkirkeby, vil der være foredrag om Ribes historie

Valg til menighedsråd 2022

Orienteringsmøde i Hornstrup vedrørende menighedsrådsvalg den 20. september 2022.
Onsdag den 11. maj kl. 19.00
i Hornstrup Sognegård

På dette møde orienterer menighedsrådet om deres arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal vælges, rammerne for valgforsamlingen og muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
Det er også muligt at drøfte, hvem der ønsker at være kandidater til det nye menighedsråd.

Kom og støt op om Hornstrup Menighedsråds arbejde i sognet og få en god snak med rådet over en kop kaffe og kage.

Se mere…

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben
mødes på onsdage i ulige uger i
Sognegården, Hornstrup Kirkebyvej 64
Onsdagsklubben er et hyggeligt, socialt fællesskab med sang, snak, kaffe og kage.
Se mere…
Indtil sommer:
.. 11. maj
.. 25. maj
.. 8. juni

Babysalmesang

Babysalmesang i Hornstrup Kirke begynder igen til september 2022. 

Alle babyer er velkomne sammen med deres far, mor eller bedsteforældre.

Tilmelding til sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen på tlf. 20 82 48 32 eller mail anmj@km.dk.

Vi glæder os til at se jer…. 

Se mere…