Hornstrup Sognekor

Hornstrup Sognekor opstod som et lille, midlertidigt Jubilæums-kor
i forbindelse med Hornstrup kirkes 875-års jubilæum.

Koret, der bestod af sangglade folk fra sognet, medvirkede ved jubilæumsgudstjenesten,
og på opfordring fortsatte koret så bagefter som Hornstrup Sognekor.

Koret synger et blandet repertoire med hovedvægt på 3-4-stemmige
både danske og udenlandske – men dog oftest dansksprogede – sange, salmer og mindre korværker.

Sognekoret øver hver mandag kl. 19.00 – 21.00 i sognegården.
Alle er velkomne.
Eneste adgangskrav er en lyst til at synge sammen med os

…og du kan roligt ta´ naboen med!

Noder

Se korets noder
Lyt og lær