Menighedsrådet ved Hornstrup kirke 2020-2024

Ved Hornstrup kirke består menighedsrådet af 5 medlemmer
samt sognepræsten der ikke vælges, men er permanent medlem af rådet.

Seneste valg blev afholdt oktober 2022.
Menighedsrådet ved Hornstrup kirke vælges for en 2-årig periode.

Formand:
Pia Ælmholdt
Mølleager 12, Lindved
7100 Vejle
Telefon: 61 74 12 55
E-mail: piaaelmholdt@yahoo.dk

Næstformand, Kirkeværge
Inger-Margrethe Karen Skou Lundgaard
Viborgvej 70 A
7100 Vejle
Telefon: 75 82 07 32  /  22 17 07 34
E-mail: imlundgaard@hotmail.com

Medlem af menighedsrådet, Kasserer
Hanne Jochimsen Kold Jørgensen
Gl. Viborgvej 9
7100 Vejle
Telefon: 28 11 10 41
E-mail: tilhannekold@gmail.com 

Medlem af menighedsrådet, Kontaktperson
Kirsten Anette Zigterman
Arne Poulsens Vej 27
7100 Vejle
Telefon: 75 85 22 64
E-mail: jan@zigterman.dk

Medlem af menighedsrådet, sekretær
Kirstine Toustrup Olesen
Fidalvej 15
Telefon:
E-mail: fidal@mail123.dk

Sognepræst. Permanent medlem af Menighedsrådet
Anne Mette Ramsgaard Johansen
Kirkebyvej 62
7100 Vejle
Telefon: 20 82 48 32
E-mail: anmj@km.dk

Regnskabsfører.  Ikke medlem af menighedsrådet
Trine Ellemann
Frydenlund 40,
7120 Vejle Ø
Telefon: 30 35 74 73
E-mail: tre@km.dk
Træffes bedst fredag

Bygningskyndig: Ikke medlem af menighedsrådet.
Christen Olesen
Fidalvej 15
Telefon:
E-mail: fidal@mail123.dk