Hvad gør man…

Den personregistrering, som folkekirken udfører for staten, skal fremover foregå digitalt.
Det sker via www.borger.dk og ved hjælp af NemID.
Edb og computere er jo ikke lige let for alle, så derfor er der også mulighed for at få hjælp ved tvivlsspørgsmål.
Henvendelse kan ske til kirkekontoret.

FØDSEL
Meldes nu automatisk til kirkekontoret.
Hvis man ikke er gift, skal faderskabet anmeldes senest 28 dage efter fødslen på www.Borger.dk
www.borger.dk> Familie og børn> faderskab, medmoderskab, forældremyndighed> Faderskab
Tryk her…

DÅB
Aftales ved henvendelse til præsten, som mødes med forældrene ca. en uge før dåben.
Barnets navn oplyses samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.

NAVNGIVNING
Skal ske senest ½ år efter fødslen på www.Borger.dk:
www.borger.dk> Familie og børn> Navne og navneændring> Navnegivning
Tryk her…

NAVNEÆNDRING
Skal ske på www.Borger.dk:
www.borger.dk> Familie og børn> Navne og navneændring> Navneændring
Tryk her…

BRYLLUP / VIELSE
Aftales med præsten i god tid.
Prøvelsesattest før indgåelse af ægteskab kan fås ved digitalt at udfylde ægteskabserklæring på www.vejle.dk:
www.vejle.dk> Mit liv> Borgerservice> Vielse og ægteskab> Skal I giftes?
Tryk her…
Begge parter skal have NemID

eller
ved direkte henvendelse til borgerkontoret i bopælskommunen.
Før vielsen finder en samtale sted med præsten vedr. ritual, salmer m.m.

DØDSFALD
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i bopælssognet.
Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse og en samtale med præsten.
Graveren kontaktes vedrørende gravsted.