Hvad gør man…


SAMTALE MED PRÆSTEN
Er du i sorg? Er der andet i dit liv, der er svært? Eller tumler du med livets store spørgsmål?

Din sognepræst er kun et telefonopkald væk, hvis du har brug for en personlig samtale. Alt, du siger, er selvfølgelig fortroligt og beskyttet af præstens tavshedspligt.

Præster er ikke uddannet psykologer eller terapeuter og kan ikke hjælpe med et behandlingsforløb. Til gengæld er det præstens opgave at lytte til situationen og gå med ind i problemet, sorgen eller glæden, så langt det er muligt.

Alle er velkomne til samtale.

PERSONREGISTRERING
Den personregistrering, som folkekirken udfører for staten, skal fremover foregå digitalt.
Det sker via www.borger.dk og ved hjælp af NemID.
Edb og computere er jo ikke lige let for alle, så derfor er der også mulighed for at få hjælp ved tvivlsspørgsmål.
Henvendelse kan ske til kirkekontoret.

FØDSEL
Meldes nu automatisk til kirkekontoret.
Hvis man ikke er gift, skal faderskabet anmeldes senest 28 dage efter fødslen på www.Borger.dk
www.borger.dk> Familie og børn> faderskab, medmoderskab, forældremyndighed> Faderskab
Tryk her…

DÅB
Aftales ved henvendelse til præsten, som mødes med forældrene ca. en uge før dåben.
Barnets navn oplyses samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.

NAVNGIVNING
Skal ske senest ½ år efter fødslen på www.Borger.dk:
www.borger.dk> Familie og børn> Navne og navneændring> Navnegivning
Tryk her…

NAVNEÆNDRING
Skal ske på www.Borger.dk:
www.borger.dk> Familie og børn> Navne og navneændring> Navneændring
Tryk her…

BRYLLUP / VIELSE
Aftales med præsten i god tid.
I kan blive gift i Grejs eller Hornstrup Kirker, hvis I bor i sognene eller har en særlig tilknytning til én af kirkerne,
dog skal mindst én af jer være medlem af folkekirken.

Ægteskabserklæring:
Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Når kommunen har behandlet erklæringen, får I en prøvelsesattest tilsendt.
Denne attest skal I sende til sognet via sikker mail  sammen med navn og adresse på to vidner,
fx to venner eller familiemedlemmer, som er med til brylluppet.
Husk at prøvelsesattesten kun er gyldig i fire måneder.

For borgere i Vejle kommune kan Prøvelsesattesten fås ved digitalt at udfylde ægteskabserklæring på www.vejle.dk:
www.vejle.dk> Mit liv> Borgerservice> Vielse og ægteskab> Skal I giftes?
Tryk her…
Begge parter skal have NemID

Navneændring:
Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen?
Det gør I på Borger.dk og gerne i forbindelse med ægteskabserklæringen og husk at bryllupsdatoen er ekspeditionsdato.

Samtale med præsten:
Dato og tidspunkt for samtalen aftaler I med præsten, og sammen gennemgår I vielsesritualet,
vælger salmer og taler vielsen igennem – måske har I ønsker til pynt i kirken, musik osv. 

Bryllup i det fri:
Vil I helst vies i jeres have eller et andet sted, som betyder noget særligt for jer?
Det kan godt lade sig gøre, hvis I har en særlig tilknytning til et sted, og præsten godkender det.
Vielsesritualet er det samme som ved et kirkebryllup, og ud over præsten medvirker organist og kirkesanger, hvis I ønsker det,
og hvis vielsen sker indenfor sognets grænser.

Er I allerede gift?
Nogle par, som er borgerligt viet, fx på rådhuset, vælger efterfølgende at få en kirkelig velsignelse.
Velsignelsen minder meget om vielsesritualet men har intet juridisk indhold.
Vælger I denne løsning så tag kontakt til sognepræsten, og vi finder en dato.

DØDSFALD
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i bopælssognet.
Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse og en samtale med præsten.
Graveren kontaktes vedrørende gravsted.